Misja biura

"Prawem Klienta jest spokojny sen"

O nas

Firma "AMK" funkcjonuje od roku 1981, a w 1989 roku zostało uruchomione Biuro Rachunkowe. Prowadzący Biuro - Andrzej Kalinowski posiada świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr 9093/1998). Biuro Rachunkowe "AMK" posiada wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Od samego początku istnienia służyliśmy pomocą przedsiębiorcom, którzy chcieli samodzielnie spróbować swoich sił w biznesie. Własne doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zróżnicowanie branż naszych klientów pozwalają na realizację obsługi każdego podmiotu gospodarczego. Długoletnie doświadczenie, dyskrecja i stabilna pozycja na rynku usług rachunkowych czynią z naszego Biura partnera godnego zaufania. O nasze kwalifikacje zapytaj w Urzędzie Skarbowym.

Zapraszamy do współpracy podmioty gospodarcze, których właścicielom zależy na jakości obsługi księgowej zapewniającej bezpieczeństwo funkcjonowania.


Oferta

Usługi jakie świadczymy dla naszych Klientów:
Pomoc w organizacji przedsiębiorstwa

wszystkie formy działalności

Organizacja rachunkowości przedsiębiorstwa

zasady polityki rachunkowości (tworzenie Zakładowego Planu Kont), organizacja przepływu dokumentów w firmie

Prowadzenie ewidencji podatkowych

księgi handlowe
podatkowa księga przychodów i rozchodów
ryczałt ewidencjonowany
VAT

Sporządzanie deklaracji podatkowych

podatki dochodowe oraz VAT

Rozliczenia transakcji wewnątrzunijnych

VAT-UE, informacje podsumowujące okresowe

Kompleksowa obsługa kadrowa

dotyczy stałych klientów

Rozliczenia z ZUS

deklaracje

Rozliczenie z PFRON

deklaracje

Sporządzanie sprawozdań dla GUS

na podstawie ewidencji własnej podmiotu

Wnioski kredytowe, analizy ekonomiczne

 

Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT, CIT

 

Inne wg potrzeb klientów

 

Cennik

Cena obsługi rachunkowej firmy Klienta jest w każdym przypadku sprawą indywidualną i zależy wyłącznie od nakładu pracy niezbędnego dla sporządzenia prawidłowej dokumentacji odpowiadającej formie opodatkowania, zakresowi działalności i ilości opracowywanych dokumentów źródłowych.

Dla Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wycena oparta jest każdorazowo o stosowany od roku 1989 system punktowy, na podstawie którego klient jest w stanie sam ustalić wysokość przyszłego zobowiązania. Dla Księgi Handlowej i Ryczałtu cena ustalana jest indywidualnie.

Minimalne ceny obsługi miesięcznej kształtują się następująco:

księga handlowa - 500 zł
podatkowa księga przychodów i rozchodów - 122 zł
ryczałt ewidencjonowany - 80 zł

Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%)